Expeditions

S.NO. Name of the Peak Height(In Mtrs) Date of Summit Name of the Leader
1 Trishul 7045 10.07.70 Sh Hukum Singh
2 Ladahki 5669 13.09.70 Sh D.D. Malhotra
3 Friendship 5288 17.09.70 Sh D.D. Malhotra
4 Kakbhusand 5941 17.05.71 Sh J.S. Negi
5 Raj Rambha 6513 11.07.71 Sh J. C. Ojha
6 Gangotre-II 6577 26.07.71 Sh N.N.Tripathi
7 Ghisu Pisu 5707 14.9.71 to15.9.71 Sh A.K. Janardandan
8 Kedarnath Dome 6830 15.09.71 Sh R.S. Verma
9 Leo Pargil 6791 20.9.71 to 24.9.71 Sh K.C. Mehara
10 Unnamed peak(Pangoan region) 6190 20.70.71 Sh Anand
11 Unnamed peak(Kakbhusand) 6096 10.06.72 Sh Hukum Singh
12 Bhagirathi-II 6512 15.06.72 Sh N.S.Tripathi
13 Unnamed peak(Ganesh Parwat) 6495 23.07.72 Sh R.K. Khanna
14 Unnamed peak(Trishul Range) 6890 03.07.72 Sh M. S. Panwar
15 Kanglacha-9 (Ladhak) 6121 07.07.72 Sh Y.C.Khanna
16 Panchachuli-I 6903 17.10.72 Sh Hukum Singh
17 Panchachuli-II 6903 25.07.73 Sh Mohinder Singh
18 Sasar Kangri 7612 6.6.73 to 7.6.73 Sh Joginder Singh
19 Nand Pal 8266 08.06.73 Sh M.S.Panwar
20 Balakun 6471 09.07.73 Sh Hukum Singh
21 Unnamed peak(Lahul Range) 5946 23.07.73 Sh T.S.Bhangu
22 Unnamed peak(Lahul) 6111 23.08.73 Sh Sukhdev Singh
23 Vasuki 6792 02.10.73 Sh P.Semwal
24 Kashketi 6442 22.10.73 Sh Faujdar Singh
25 Kedarnath 6940 19.05.74 Sh Y.C.Khanna
26 Kinnaur Kailash 6473 260.5.74 Sh D.S.Malik
27 Shivling 6543 03.06.74 Sh. Hukum Singh
28 Unnamed peak 6446 19.09.74 Sh T.S.Singh
29 M-6 6180 27.09.74 Sh.O.P.Sharma
30 Chandra Prabat 6728 29.09.74 Sh K.C.Mehara
31 Neel Kanth 6596 03.06.74 Sh S.P.chamoli
32 Unnamed peak(Pangong Range) 6725 21.08.74 Sh T.S.Bhangu
33 Suitlilia 6373 06.03.74 Sh Alam Singh
34 Barte Khunte 6577 06.09.75 Sh B.C.Khulbe
35 Mami Rang 6493 02.09.76 Sh Sant Ram
36 Unnamed peak 6258 17.09.77 Sh.S.P.Malasi
37 Unnamed peak(Pangong Range) 6585 14.07.77 Sh Rajeev Sawal
38 Kedaranth 6940 01.05.78 Sh Y.C.Khanna
39 Kedarnath Dome 6830 27.05.78 Sh Y.C.Khanna
40 Hardeol 7150 31.05.78 Sh S.P.Mulasi
41 Kamet (Ski) 7756 14. 05.81 Sh Sohan Lal
42 Gangotri-II 5572 16.10.82 Sh Sonam Palzore
43 Mount Everest by IMF With army 8848 1984 Sh Sonam Palzore
44 Sasar Kangri-II 7495 15. 5.86to16.5.86 Sh S.P.Chamoli
45 Durpatta 6482 08.06.87 Sh S.S.Dahiya
46 Chaukhamba 7138 18.06.87 Sh.V.K.Dandona
47 Unnamed Peak in HP 6428 23.08.87 Sh. P.K. Dhasmana
48 Unnamed peak(Pangong Range) 6725 07.09.87 to 08.09.87 Sh Ilam Singh
49 Mana 7273 21.05.88 Sh Harbhanjan Singh
50 Nun(J&K) ITBP & IAF Joint Expdn 7135 18.06.88 Sh Chet Singh
51 Rimo(Jt Indo Japanees Expdn ) 7385 28.7.88 to 30.7.88 Sh Ilam Singh
52 Sato Panth(Jt ITBP & IAF Expdn) 7035 25.6.89 to 26.6.89 Sh. Ilam Singh
53 Stock Kangri 6121 27.06.90 Sh. A.S.Chhina
54 Matri 6721 09.08.90 Sh Ilam Singh
55 Unnamed Peak in HP (Pin Parbat) 6360 19.08.90 Sh. V.S.P. Verma
56 Unnamed Peak(J&K near Kasket) 6489 26.07.91 Sh Raman Khendwal
57 Dhawarar Range (HP) 6172 12.08.91 Sh Kripa Ram
58 Bhamba Dhura (kmn) 6355 13.09.91 Sh.Mohinder Singh
59 Mt. Everest 8848 10.5.92 to 12.5.92 Sh. Hukum Singh
60 Char Lama (HP) 6220 30.08.92 Sh Devendra Singh
61 Sudershan (Gwl) 6507 30.08.92 Sh A.S. Rawat
62 Unnamed Peak Charang Ghati 6172 23.09.93 Sh.I.S.Negi
63 Unnamed Peak 6032 23.09.93 Sh. I.S.Negi
64 Peak 5225 5225 18.09.94 Sh Bhagat Singh
65 Virgin Peak 6075 14.09.94 Sh. I.S.Negi
66 Ski Expdn to Trishle 7045 17.05.76 Sh Hukam Singh
67 Sector Level by 6th Bn 6032 Sep. 93 Sh. Mohinder Singh
68 Inter N.Jt Expdn Demavand Iran 5671 13.02.90 Sh Hukam Singh
69 All Women Indo-Nepal Mt Everest Expdn 8848 10.05.93 Mrs Santosh Yadav
70 Mt Everest North Col China side 8848 10.5.96 to 17.5.96 Sh.Mohinder Singh
71 Indo-British Rimo-II 7233 12.7.89 Sh.Sonam Palzore
72 International Nun Expdn 6600 16.8.89 Sh.Hukam Singh
73 International Nun Kun Peak 7087 21.8.89 Sh Hukam Singh
74 Indo-Police Nanda Devi East 7434 28.9.89 Sh.S.P Chamoli
75 Indo-Taiwan Sasar Kangri-I 7672 24.7.90 to 25.7.90 Sh.Hukam Singh
76 Indo-Japanees Sasar Kangri-II 7518 Jul-85 Sh.Hukam Singh
77 Indo-Japanees Kanchunja East face 8586 25.9.91 to 26.5.91 Sh.Hukam Singh
78 International Police Expdn Nun 7135 29.7.91 to 23.8.91 Sh.S.P Mulashi
79 Mount Everest Non ITBP 8848 22.3.99 Mrs Santosh Yadav
80 Indo-Japanese Women Expdn Sarswati 6940 18.8.92 to 19.8.92 Mrs Santosh Yadav
81 Indo-Japanese Jt Pyramid Expdn 7123 26.4.93 to 27.4.93 Sh. Harbhanjan Singh
82 Indo-Japanese Expdn Aqtash 7016 5.8.93to 8.8.93 Sh.Hukam Singh
83 Mt Black International Police Exp 6387 22.10.93.to23.10.93 Sh.S.D.Sharma
84 Indo-Mangolia Jaonli 6632 23.11.94 Sh. Mohinder Singh
85 Indo-ITBP Japanese Jt Exp near mana 7092 Oct-81 Sh.Y.C.Khanna
86 Indo-Italian Jt Exp Kedarnath 6940 Oct-81 Sh.Hukam Singh
87 Unnamed Peak by 2nd Bn 6130 03.07.97 Sh. T.Tandup A.C.
88 Unnamed Peak by 16th d Bn 6035 2409.96 Sh. Sanjay Gupata
89 Unnamed Peak by 7th Bn 6014 19.08.97 Sh.Vishwamitra Anand
90 Unnamed Peak Gaurav by 20th Bn 6134 08.07.97 Sh.M.S.Rawat,D.C.
91 Unnamed Peak Josh by 25th Bn 6240 20.08.97 Sh.Puran Mal A.C.
92 Unnamed Peak Palzore 21st Bn 6414 04.07.97 Sh.Sonam Palzore
93 Unnamed Peak Kwalganga Dhura 6185 07.06.97 Sh. Mahesh Kala
94 Unnamed Peak Ex-Arohan 8th Bn 6243 16.09.97 Sh. P.T.sherpa A.C.
95 Unnamed Peak Durga 18th Bn 6050 15.09.97 Sh.Anwar Elahi A.C.
96 Unnamed Peak Kakstet 6461 30.08.98 Sh. M.S.Rawat D.C.
97 Chukal Peak (Singey) 6534 10.09.98 Sh Shendil Kumar A.C.
98 Unnamed Peak Janjeet(virgin) 6447 07.09.98 Sh.I.S.Duhan 2I/C
99 Unnamed Peak 6058 15.09.98 Sh R.K. Trividi D.C.
100 Tangsa Dhiura peak khoj 6111 27.09.98 Sh.A.K.Tamta,A.C.
101 TrIsul 6091 20.08.98 Sh.K.J.Rasool 2I/C
102 Unnamed Peak Sera 6322 14.10.98 Sh.P.S.Dangwal . D.C.
103 Tara Pahla Kadam 6069 15.07.99 Sh.T.Tsering A.C.
104 Kula Shan 6546 21.09.99 Sh. A.S.Rawat. D.C.
105 Unnamed Peak (Shauya) 6119 27.08.99 Sh.V.V.Negi A.C.
106 Unnamed Peak (Amar) 6288 27.08.99 Sh.J.P. Nautiyal D.C.
107 Unnamed Peak Himmat (Virgin) 6553 28.08.99 Sh.I.S.Duhan.D.C.
108 Unnamed Peak (Ashok) 6401 25.08.99 Sh.T.P.Semwal D.C.
109 Unnamed Peak (Ashok Rana) 6297 01.10.99 Sh. Praveen Kumar A.C.
110 Srikantha 6133 11.09.99 Sh.S.P. Singh D.C.
111 Unnamed Peak (Himbeer) 6489 16.08.99 Sh. T.Tandup A.C
112 Kanfhenjunga 8586 20.05.2k Sh.S.D.Sharma 2 I/C
113 Nanda Devi 7817 06.10.2K Sh. Harbhanjan Singh
114 Virgin Peak (Kranti) 6415 10.06.2K Sh. P.S. Dangwal
115 Virgin Peak (Urgyan) 6090 10.09.2K Sh.Shendil Kumar
116 Sri Kailash 6932 17.09.2K Sh. S.P.Singh
117 Chaudhara 6571 24.09.2K Sh.K.P.Singh
118 Sumar Lungpa 6230 02.09.2K Sh.Mohinder Singh
119 Kamet 7750 10.09.01 Sh.S.K.Shina
120 Gaya Peak 6794 17.07.01 Sh.B.S.Meheta
121 Unnamed Peak (Fateh) 6322 02.07.01 Sh. K.P.Singh
122 Sumar Lungpa 6230 15.08.01 Sh.Tashi Tundup A.C.
123 Nilgiri Parvat 6474 09.09.01 Sh.Pritam Singh
124 Virgin Peak 5852 18.08.01 Sh I.B.Jha
125 Inner Himalaya (Raj) 6922 23.09.01 Sh Kanhya Lal
126 Virgin Peak (Hem Kund) 5880 05.09.01 Sh.N.D.Sherpa
127 Chotta Kailash 5925 14.08.01 Sh.Sushil Kumar
128 Dev Van (Trg Range) 6853 19.09.01 Sh. R.Y.S. Sundhu
129 Sangchu 5931 260.8.02 Sh. Mohinder Pratap
130 Sctot Level (L&C) 6011 01.07.02 Sh.Parmender Singh
131 Unnamed Peak (HP) 6032 05.09.02 Sh.A.S.Rawat
132 Unnamed Peak(HP) 7974 06.07.02 Sh.S.,D. Sharma
133 Gaya Peak (Leh area) 6794 22.08.02 Sh.P.S. Dangwal
134 Unnamed Peak (Virgin) 6599 25.08.03 Sh.Harbhajan Singh
135 Unnamed Peak (Navin ) 6069 21.07.03 Sh.S.M.Thapliyal
136 Chu Chu Kang Hilda(Virgin) 6303 07.08.03 Sh.Mohan Singh
137 Unnamed Peak (Virgin) 6223 01.08.03 Sh. C.R.Jat D.C.
138 Unnamed Peak (Virgin) 6364 24.08.03 Sh.Sanjeev Rolva
139 Unnamed Peak (Virgin) 6282 26.09.03 Sh.Vishwamitra Anand
140 Panchachuli –II 6903 20.09.03 Sh.I.S.Dhun
141 Shiv (SHQ) KMN 5828 22.09.03 Sh. T.Sananatu
142 Fluted Peak 6985 07.09.05 Sh.P.K.Mishra
143 Abhimanu (SHQ)HP 6032 30.8.06 Sh.Kundan Prasad
144 Fateh (SHQ) GWL 5625 05.08.06 Sh. Umesh Baddla
145 Sahas (SHQ) L & C 5455 07.09.06 Sh.S.N.Thapliyal
146 Kakstek (SHQ) L DK 6461 14.9.06 Sh.Sanjeev Rolva
147 Pokhar NE-I 4384 17.10.06 Insp Mukesh Gaur
148 Prayash Unnamed Peak 5670 16.09.06 Sh.RishiRaj Singh
149 Safal (SHQ) GWL 6119 28.08.07 Sh. Narendra Kumar
150 Abhigamin (Force level) 7355 04.09.07 Sh.Harbhjan Singh,DIG
151 Karam Unnamed Peak (Trg Zone) 6103 13.09.07 Sh.V. Anand D.C.
152 Safar (SHQ KMN) 6127 14.09.07 to 23.10.07 Sh. Sanjay Kumar
153 Rimo Glsr.(SHQ Ldk) 5971 2007 Sh. Preetam Singh, DC
154 Bhagirathi-II(N.Zone) 6512 02.08.08 to 29.08.08 Sh. R.S Chowdhary 2I/C
155 Manjil (C.Z) 6134 09.09.08 to 17.10.08 Sh. A.S Bisht, DC
156 Shakti (Centra Zone) 6085 04.07.08 to 05.08.08 Sh. S.K Rana AC
157 Laksheya (SHQ Almora) 17744 Feet 22.09.09 to 08.10.09 Sh. A.S Bisht,D.C
158 Mt. Kamet/Mt. Avhigamin 25446 Feet 26.04.09 to 01.06.09 Sh. Harbhjan Singh DIG
159 Khojyatra(SHQ Jmu.) 6461 10.09.09 to 02.10.09 Sh. L.T Saunrhang.D.C
160 Laksheya (SHQ Tejpur) 5806 25.09.09 to 13.10.09 Sh Anand Singh Rawat,AC
161 Trishool(SHQ Barrily) 6127 23.08.09 to 10.09.09 M.D. Shamim, AC
162 Vijay (SHQ DDN.) 6282 03.08.10 to 28.08.10 Sh. Deepak Talwar,AC, 8th Bn
163 Arjun (SHQ Barelly) 6050 09.08.10 to 27.08.10 Sh Aasish kumar, AC/GD 14th
164 Sangharash (SHQ Shimla) 6888 20.08.10 to 04.09.10 Sh. Nanak Chand Thakur,AC 2nd Bn.
165 BADAL, SHQ (LEH) 6430 26.08.10 to 03.09.10 Sh. Abhishek Sood AC/GD16th
166 Shikhar (SHQ L&c) 6035 10-09-10 to 01-10-10 Sh. Anand S. Rawat,AC Spt
167 SATHOPANT 7075 2011 SH. HARBHAJAN SINGH, DIG
168 MOUNT EVEREST 8848 2012 SH. PREM SINGH , DIG
169 KAKSET 6461 2015 SH. RATAN SINGH SONAL, 2IC
170 MOUNT MUKUT 7242 2016 SH. ARJUN NEGI, COMDT.
171 MOUNT DHULA GIRI 8167 2017 SH. ARJUN NEGI, COMDT.
172 GANGOTRI-III 6577 2017 SH. BHARAT B. WERULKAR, DY. COMDT.
173 MANIRANG 6593 2018 SH. ARJUN SINGH, COMDT.

RAFTING, CYCLING & TREKKING EXPEDITIONS

S.NO Subject Date Leader
1. Swachh Bharat Rafting Expedition & “Green India Drive” Rafting expedition -2018 05-06-2018 to 28-06-2018 Sh. G.S. Chauhan, DIG/Principal
2. Swachh Bharat Trekking, Rafting, Cycling Expedition-2018 02-10-2018 to 13-10-2018 Sh. Kamal Bhardawaj, DI/GD

Expedition


Expedition


Expedition


Expedition